Quick Contact

Advisor

Shyqeri Kabashi

Ekonomist i diplomuar- Tema Analiza financiaretreguesit e krahasimit në OPB « Ekstrudimi » në kuadër të 18 nentori Rahovec per vitet 1985-1986