Институтот за Кризен Менаџмент –ИКМ -Скопје претставен од раководителот на Одделот за обуки и публикации Проф.Доц.Др. Лулзим Фаризи и Ректорот на Унивезитетот Фехми Агани oд Ѓаковица, Проф.Асс.Др. Артан Нимани потпишаа меморандум за соработка. Договорот за соработка има за цел поставувањето на взаемната соработка во областа на образованието, истражувањата и науката. Двете страни се согласија дека во иднина ќе стекнат статус на фактори кои ќе допринесат во процесот на креирање на локалните политики, но и на националните и регионалните, кои воедно ќе бидат функционални во областа на кризниот менаџмент и професионализацијата на кадрите во оваа област. Соработката помеѓу овие два субјекта подразбира заедничко учество при апицирање во домашни проекти но и меѓународни, како и нивно реализирање со заедничко дејстување.

Договорените страни се согласија да реализираат организирање на научни конференции, семинари, работилници, вебинери и публикации на научни трудови во соодветни области на општествениот интерес, на студенти и научни истражувачи.

Соработката има за цел, еманципацијата и стекнување на знаења кај студентите, ангажирајќе ги истите преку активности на мобилност.

61 comments on “Memorandum of Cooperation between the Institute for Crisis Management – ICM Skopje and the University Fehmi Agani – Gjakova, Republic of Kosovo

 1. Пингување: real money casino sign up bonus
 2. Пингување: cialis 5mg preço
 3. Пингување: cialis 5 mg giant price
 4. Пингување: cialis 20 mg prix algerie
 5. Пингување: sildenafil 50mg tablets price
 6. Пингување: cialis 5mg generic
 7. Пингување: tizanidine price
 8. Пингување: diclofenac sodium buy online
 9. Пингување: generic hydrochlorothiazide
 10. Пингување: buy promethazine
 11. Пингување: lisinopril 2023
 12. Пингување: fluoxetine price
 13. Пингување: buy prednisone 2023
 14. Пингување: buy wellbutrin online
 15. Пингување: glyburide metformin sale
 16. Пингување: benadryl for dogs pills or liquid
 17. Пингување: online casino real money virginia
 18. Пингување: buspar 10 mg tablets
 19. Пингување: use allopurinol tablets
 20. Пингување: methotrexate cheap
 21. Пингување: zyrtec cheap buy
 22. Пингување: protonix for sale
 23. Пингување: generic nitrofurantoin
 24. Пингување: buy lipitor atorvastatin
 25. Пингување: costo cialis da 20 mg in farmacia
 26. Пингување: tadalafil 20 mg tablet at walmart
 27. Пингување: ooohd3.ru
 28. Пингување: sitemap
 29. Пингување: buy januvia 50 mg
 30. Пингување: nexium pills for sale
 31. Пингување: buy synthroid cheap
 32. Пингување: neurontin buy no prescription
 33. Пингување: prednisolone price
 34. Пингување: buy allegra in bulk
 35. Пингување: tadalafil tablets 20 mg walmart
 36. Пингување: buy voltaren gel canada
 37. Пингување: cialis 20 mg pagando con paypal
 38. Пингување: buy colchicine plants
 39. Пингување: tadalafil 1a pharma 20mg preis
 40. Пингување: prilosec buy cheap
 41. Пингување: rosuvastatin generic
 42. Пингување: topamax online
 43. Пингување: generic depakote
 44. Пингување: discount coupon for flomax
 45. Пингување: where can i buy norvasc
 46. Пингување: cheaper alternative singulair
 47. Пингување: 00.8ua.ru - new list
 48. Пингување: fbofficial.ru
 49. Пингување: i.8ua.ru
 50. Пингување: 7
 51. Пингување: lowest price tadalafil
 52. Пингување: tadalafil 20 online
 53. Пингување: actiza 20mg tadalafil
 54. Пингување: buy generic tadalafil online chap
 55. Пингување: human design
 56. Пингување: batmanapollo.ru